tt. Minh Đức


lodging restaurant store cafe bars park       

tt. Minh Đức divisiones administrativas
tt. Minh Đức foto: • Vạt núi xây chùa

  Vạt núi xây chùa
 • Cây đa và giếng nước cổ

  Cây đa và giếng nước
 • Chùa Minh Đức

  Chùa Minh Đức
 • Cổng chùa Tây Trúc

  Cổng chùa Tây Trúc
 • Minh Đức

  Minh Đức
 • Trên đường vào chùa Tây Trúc

  Trên đường vào chùa
 • Minh Đức

  Minh Đức
 • Minh Đức pagoda garden

  Minh Đức pagoda gard
 • Chinfon

  Chinfon
 • Chùa Minh Đức

  Chùa Minh Đức
 • Minh Đức

  Minh Đức
 • Sân bóng

  Sân bóng
 • Trên phố Đà Nẵng

  Trên phố Đà Nẵng
 • Đồn công an

  Đồn công an
 • Trường THCS Minh Đức

  Trường THCS Minh Đức
 • Giàn hoa giấy

  Giàn hoa giấy
 • Trường đang xây

  Trường đang xây
 • Trên phố Đà Nẵng

  Trên phố Đà Nẵng
 • Nhà máy đóng tàu Phà Rừng

  Nhà máy đóng tàu Phà
 • Chùa gì đây?

  Chùa gì đây?
 • Minh Đức

  Minh Đức
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên


 • Trên phố Đà Nẵng

  Trên phố Đà Nẵng
 • Cty đóng tàu Phà Rừng

  Cty đóng tàu Phà Rừn
 • Chùa Minh Đức

  Chùa Minh Đức
 • Câu lạc bộ

  Câu lạc bộ
 • Chợ Minh Đức

  Chợ Minh Đức
 • Phà Rừng shipyards

  Phà Rừng shipyards
 • Mương dẫn nước

  Mương dẫn nước
 • Cổng đền Trần Quốc Bảo

  Cổng đền Trần Quốc B
 • Minh Đức phố

  Minh Đức phố
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Ngõ xóm

  Ngõ xóm


 • Một góc nhà máy đóng tàu Phà Rừng

  Một góc nhà máy đóng
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Hàng quân chào cờ

  Hàng quân chào cờ
 • Băng truyền tải đá

  Băng truyền tải đá
 • Hai Phong cement at night

  Hai Phong cement at
 • Biển tên đường Tân Mỹ

  Biển tên đường Tân M
 • núi minh đức

  núi minh đức
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Minh Đức phố

  Minh Đức phố
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Văn Phòng Tổng Phà Rừng

  Văn Phòng Tổng Phà R
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Minh Đức phố

  Minh Đức phố
 • Công ty đóng tàu Phà Rừng

  Công ty đóng tàu Phà
 • Nhà máy đóng tàu PHÀ RỪNG - PHA RUNG SHIPYARD

  Nhà máy đóng tàu PHÀ
 • Đập Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Đập Minh Đức-Thủy Ng
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • before the rain

  before the rain
 • Tàu đang đóng mới

  Tàu đang đóng mới
 • Sân thượng

  Sân thượng
 • Trên đường cầu Tràng Kênh

  Trên đường cầu Tràng
 • Cầu tàu nhà máy đóng tàu Phà Rừng

  Cầu tàu nhà máy đóng
 • Toàn cảnh một góc nhà máy đóng tàu Phà Rừng

  Toàn cảnh một góc nh
 • Cầu tàu nhà máy đóng tàu Phà Rừng

  Cầu tàu nhà máy đóng
 • Ngắm cầu

  Ngắm cầu
 • Minh Đức phố

  Minh Đức phố
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Một ngấn nước biển cổ vài nghìn năm trước trên sườn núi Lờm Bò, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Một ngấn nước biển c
 • Ximăng-Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Ximăng-Minh Đức-Thủy
 • Đường trên đập Minh Đức

  Đường trên đập Minh
 • Ụ nổi

  Ụ nổi
 • Đường phía sau bên trái phòng LAS 269

  Đường phía sau bên t
 • Toàn cảnh một góc bến sông

  Toàn cảnh một góc bế
 • Thủy Nguyên-HP

  Thủy Nguyên-HP
 • Mặt sau phòng thí nghiệm LAS 269

  Mặt sau phòng thí ng
 • Hoàng hôn trên đập Minh Đức

  Hoàng hôn trên đập M
 • Ximăng-Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Ximăng-Minh Đức-Thủy
 • Mùa hoa sữa, tháng 9, tháng 10

  Mùa hoa sữa, tháng 9
 • Toàn cảnh một góc bến sông

  Toàn cảnh một góc bế
 • Trên đường Trần Hưng Đạo

  Trên đường Trần Hưng
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Xi măng Chinh Phong

  Xi măng Chinh Phong
 • Hoàng hôn trên đập Minh Đức

  Hoàng hôn trên đập M
 • Trên đường Trần Hưng Đạo

  Trên đường Trần Hưng
 • Trên đường Trần Hưng Đạo

  Trên đường Trần Hưng
 • Minh Đức phố

  Minh Đức phố
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Sông giu00e

  Sông giu00e
 • Trên đường Trần Hưng Đạo

  Trên đường Trần Hưng
 • Đường đập Minh Đức

  Đường đập Minh Đức
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Minh Đức landscape

  Minh Đức landscape
 • Nhà máy xi măng Chinfon

  Nhà máy xi măng Chin
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Minh Đức -Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức -Thủy Nguyê
 • Khu chuyên gia - Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng

  Khu chuyên gia - Nhà
 • Minh Đức -Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức -Thủy Nguyê
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Xi Măng ChinFon

  Xi Măng ChinFon
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Trên đường Trần Hưng Đạo

  Trên đường Trần Hưng
 • Cây xăng Minh Đức

  Cây xăng Minh Đức
 • Minh Đức

  Minh Đức
 • Lối rẽ trái vào Phà Rừng

  Lối rẽ trái vào Phà
 • Hoàng Hôn

  Hoàng Hôn
 • Trên bến sông

  Trên bến sông
 • Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng

  Nhà máy xi măng Chin
 • Xi Măng ChinFon

  Xi Măng ChinFon
 • Minh Đức -Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức -Thủy Nguyê
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Phượng đỏ& Bằng Lăng tím

  Phượng đỏ& Bằng Lăng
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy Nguyên
 • Minh Đức-Thủy Nguyên-HP

  Minh Đức-Thủy NguyênPhotos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.tt. Minh Đức POI


Núi Gia Ðuc Nui Ong Ban,Nui Ong Bang,Núi Ong Bang
Núi U Bô Song Da Bac,Song Da Bach,Sông Dá Bạch
Sông Gia Sông Thai
Trang Kenh,Trang Kinh,Tràng Kinh

Share on Facebook Share on Twitter Share by Email      tt. Minh Đức Videos