اشنویه (چهارشنبه سوری)|صادق


اشنویه (چهارشنبه سوری)|صادق by Sadegh Movla

اشنویه (چهارشنبه سوری)|صادق      Photo by Sadegh Movla       • شنو - قه لا توک «Keyvan rasouliazar»

  شنو - قه لا توک «Key
 • شنو - قلاتوک 360 - کیوان رسولی آذر

  شنو - قلاتوک 360 - ک
 • قه لاتوک - کیوان رسولی آذر

  قه لاتوک - کیوان رسو
 • keyvan rasouliazar - شنو - به رده زه رد

  keyvan rasouliazar -
 • شنو - قه لاتوک -(کیوان رسولی آذر)

  شنو - قه لاتوک -(کیو
 • نمای جنوبی شهرستان اشنویه

  نمای جنوبی شهرستان ا
 • شنو -Keyvan Rasooliazar

  شنو -Keyvan Rasoolia
 • شنو به رده زه رد - کیوان رسولی آذر

  شنو به رده زه رد - ک
 • شنو - قلاتوک - کیوان رسولی آذر

  شنو - قلاتوک - کیوان
 • طبیعت زیبای اشنویه4|صادق

  طبیعت زیبای اشنویه4|
 • شنو - قه لاتوک - کیوان رسولی آذر

  شنو - قه لاتوک - کیو
 • نمای شرقی شهرستان اشنویه

  نمای شرقی شهرستان اش
 • شنو-قه تره کانی|صادق

  شنو-قه تره کانی|صادق
 • اشنویه|صادق

  اشنویه|صادق
 • روز چهارشنبه سوری - کیوان رسولی آذر

  روز چهارشنبه سوری -
 • شنو-چهارشنبه سوری 1391- (Keyvan Rasooliazar)

  شنو-چهارشنبه سوری 13
 • شنو قه تره کانی - کیوان رسولی آذر

  شنو قه تره کانی - کی
 • شنو قه تره کانی - کیوان رسولی آذر

  شنو قه تره کانی - کی
 • ( غروب خورشيد - قلاتوك ( عکس : شفیع غفوری

  ( غروب خورشيد - قلات
 • ( قلاتوك - پاييز 1390 ( عکس : شفیع غفوری

  ( قلاتوك - پاييز 139
 • طبیعت جوانی شنو  -

  طبیعت جوانی شنو -
 • قه تره کانی | صادق

  قه تره کانی | صادق
 • نمای شهر

  نمای شهر
 • شنو - قه ره کانی - کیوان رسولی آذر

  شنو - قه ره کانی - ک
 • شنو - قه تره کانی - کیوان رسولی آذر

  شنو - قه تره کانی -
 • شنو - قه تره کانی - کیوان رسولی آذر

  شنو - قه تره کانی -
 • ( رودخانه - بهار 1390 ( عکس : شفیع غفوری

  ( رودخانه - بهار 139
 • ( پارک جنگلی قلاتوک ( عکس : شفیع غفوری

  ( پارک جنگلی قلاتوک
 • قلاتوک - 360 - کیوان رسولی آذر

  قلاتوک - 360 - کیوان
 • پل بازار|صادق

  پل بازار|صادق
 • شنو - سولتان موسته فا -(کیوان رسولی آذر)

  شنو - سولتان موسته ف
 • اشنویه

  اشنویه
 • داره چنار - کیوان رسولی آذر

  داره چنار - کیوان رس
 • شنو - داره چنار- کیوان رسولی آذر

  شنو - داره چنار- کیو
 • [By : Keyvan Rasouliazar ] -شنۆ - سه‌ر چۆمی بازاڕ

  [By : Keyvan Rasouli
 • [By : Keyvan Rasouliazar ]- شنۆ

  [By : Keyvan Rasoul
 • یاشاسین اورمیه.urmia azarbaijan.جان جان جان آذربایج\u

  یاشاسین اورمیه.urmia
 • ( رودخانه - بهار 1390 ( عکس : شفیع غفوری

  ( رودخانه - بهار 139
 • ( اشنویه - بهار 1390 ( عکس : شفیع غفوری

  ( اشنویه - بهار 1390
 • [ Keyvan Rasouliazar ] - Shno - شنۆ

  [ Keyvan Rasouliazar
 • ( کمربندی جانبازان ( عکس : شفیع غفوری

  ( کمربندی جانبازان (
 • ( زيارتگاه شيخ اسماعيل ( عكس : شفيع غفوري

  ( زيارتگاه شيخ اسماع
 • شرکت افق رایانه - Ofogh Rayaneh

  شرکت افق رایانه - Of
 • ( میدان شهدا ( عکس : شفیع غفوری

  ( میدان شهدا ( عکس :
 • شنو -سه راه بانک ملی- کیوان رسولی آذر

  شنو -سه راه بانک ملی
 • ( میدان شهدا ( عکس : شفیع غفوری

  ( میدان شهدا ( عکس :
 • پل بازار1|صادق

  پل بازار1|صادق
 • UshnäviyyäSerah

  UshnäviyyäSerah
 • ( پل بازار ( عکس : شفیع غفوری

  ( پل بازار ( عکس : ش
 • بازاری شنو

  بازاری شنو
 • دفتر مرکزی شنوسیل

  دفتر مرکزی شنوسیل
 • یاشاسین اورمیه .Azerbaijan is the Eternal city of Urmia famous Turks

  یاشاسین اورمیه .Azer
 • پل بازار|صادق

  پل بازار|صادق
 • ( طبیعت زیبای اشنویه - بهار 1390 ( عکس : شفیع غفu064

  ( طبیعت زیبای اشنویه
 • ( جاده سنگان ( عکس : شفیع غفوری

  ( جاده سنگان ( عکس :
 • نمای شهرستان اشنویه از بالای تپه تاریخ

  نمای شهرستان اشنویه
 • طبیعت زیبای آذربایجان غربی.Beautiful nature of West Azerbaijan. My life fatherland

  طبیعت زیبای آذربایجا
 • سمكو شكاك و قادة عشيرة الهركي - شنو 1930

  سمكو شكاك و قادة عشيPhotos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.

Cities and Towns nearby
Oshnaviyeh 1.2km
Tajaddin Abad 2.4km
Sengan 3.9km
Naliwan 3.7km
Posh abad-SK 4.7km
Kani Sork 4.2km
Gazan abad-sk 4.3km
Khoresht 5km


اشنویه (چهارشنبه سوری)|صادق vidéos